Nuorten henkistä sietokykyä koskeva maailmanlaajuinen aloite

Educatiuksen, organisaatio johon myös Educatius kuuluu, on lanseerannut Global Youth Resilience Initiative -aloitteen, sillä on yhteinen tehtävämme tukea lukio-opiskelijoiden henkistä hyvinvointia. Educatius ja Educatius ovat aina keskittyneet vaihto-opiskelijoiden hyvinvointiin, ja meillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kansainvälisistä lukiokokemuksista ulkomailla ja kulttuurien välisistä vaihdoista. Tämä uusi hanke korostaa laajaa tukeamme nuorille, jotka lähtevät elämää mullistaville vaihto-matkoilleen.

Educatius lähettää vuodesta toiseen (satoja) vaihto-opiskelijoita ulkomaille, ja Educatius toivottaa lämpimästi tervetulleeksi tuhannet kansainväliset opiskelijat yli 50 eri maasta. Vaihtokokemus tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun, akateemiseen edistymiseen ja kulttuurien välisiin kohtaamisiin. Vaikka kansainväliset vaihto-opiskelijat yleensä menestyvät vaihto-ohjelmissaan erinomaisesti, olemme tietoisia haasteista, joita teini-ikäiset yleensä saattavat kohdata, erityisesti kun he elävät vieraassa kieli- ja kulttuuriympäristössä kaukana kotimaansa tutusta ympäristöstä.

Tehtävämme ylittää perinteisen koulutuksen rajat”, vahvistaa Educatiuksen toimitusjohtaja John Cedergårdh. ”Tämä aloite on keskeinen, sillä siinä tunnustetaan, että vaikka opiskelijat saavat epäilemättä itseluottamusta ja kykyä selviytyä haastavista tilanteista ohjelmiemme avulla, he tarvitsevat myös tukijärjestelmiä selviytyäkseen henkisistä haasteista, joita voi syntyä.

Kattava lähestymistapa

Resilienssi – stressistä selviytyminen: Educatius tarjoaa sekä oppilaille, että myös heidän vanhemmilleen ja isäntäperheilleen monipuolista resilienssi-koulutusta, jonka ovat suunnitelleet kokeneet teini-ikäisiin erikoistuneet psykologit ja mielenterveyden asiantuntijat. Jotta isäntäperheet ja huoltajat voivat tukea opiskelijoiden menestystä, heillä tulee olla tietoa hankkeesta ja siitä, miten tärkeä heidän roolinsa on ja miten he aikuisina voivat parhaiten tukea opiskelijoita.

Tämä koulutus lisää moniulotteisen tuen elementtejä siihen valmisteluun, jota Educatius jo tarjoaa osana lähtövalmisteluja. Osallistujat saavat tietoa siitä, miten käsitellä yleisiä kokemuksia, kuten koti-ikävää ja kulttuurishokkia, sekä siitä, miten käyttää saatavilla olevia tukiresursseja.

Global Youth Mental Resilience -Indeksi: Tässä uudenlaisessa tutkimuksessa arvioidaan teini-ikäisten henkistä sietokykyä eri puolilla maailmaa, muun muassa Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Ruotsissa. Indeksistä saadut tiedot valaisevat nykyisiä suuntauksia ja muodostavat vankan perustan tuleville aloitteille, joilla pyritään vahvistamaan oppilaiden henkistä hyvinvointia.

Toimintalinjan tarkistaminen ja mukauttaminen: Educatius tarkistaa ja mukauttaa jatkuvasti eri kumppaneiden sisäisiä toimintatapoja ja resursseja varmistaakseen selkeyden, noudattaakseen asiantuntijoiden määrittelemiä nuorten mielenterveyden parhaita käytäntöjä sekä varmistaakseen tuen helpon saatavuuden oppilaille ja heidän tukiverkostoilleen.
Educatius on ylpeä saadessaan olla mukana tässä yhteistyössä ja odottaa innolla tiivistä yhteistyötä Educatiuksen kollegojemme kanssa, jotta voimme vaikuttaa myönteisesti suomalaisten vaihto-opiskelijoiden henkiseen kestävyyteen. Yhdessä pyrimme luomaan ympäristön, joka antaa näille nuorille yksilöille mahdollisuuden kukoistaa sekä akateemi¬sesti että henkisesti vaihtovuoden aikana.

Maailmanlaajuinen nuorten sietokykyindeksi

Kestävyys on nykypäivän nuorille kriittinen taito, jonka avulla he pystyvät selviytymään monimutkaisessa tulevaisuudessa. Educatiuksen uraauurtava nuorten globaali sietokykyindeksi on tutkimus, joka kattaa 9 maata neljästä maanosasta. Tutustu tulevien johtajiemme sietokykyyn ja heitä muokkaaviin tekijöihin. Tämä raportti on hyödyllinen lukemisto kaikille, jotka panostavat globaalien teini-ikäisten hyvinvointiin.

 

LATAA RAPORTTI